Dokumenti


Izvješće o postojanju sukoba interesa 09-2021 Pregledajte
Izvješće o postojanju sukoba interesa Pregledajte
Odluka o imenovanju povjerljive osobe Pregledajte
Društveni ugovor Pregledajte
Izvješće o postojanju sukoba interesa Pregledajte
Informacije o projektu bespovratna sredstava iz EU fondova za nabavku autobusa Pregledajte
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Pretražite registar
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Pregledajte
Popis gospodarskih subjekata s kojima Libertas Dubrovnik d.o.o ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi Pregledajte
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Pregledajte
Etički kodeks Pregledajte
Poslovnik o radu nadzornog odbora Pregledajte
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Pregledajte
Plan nabave za 2018. godinu Pregledajte