Dokumenti


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Pregledajte
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Pregledajte
Popis gospodarskih subjekata s kojima Libertas Dubrovnik d.o.o ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi Pregledajte
Odluka o imenovanju službenice za informiranje Pregledajte
Etički kodeks Pregledajte