Izrada pokazne karte

Slika može biti samo u jpg formatu.

*Ako ste izgubili pokaznu kartu, a bila je valjana za tekući mjesec molimo Vas da to navedete u napomeni

*Šalter na koji želite preuzeti pokaznu kartu