Privremene izmjene na linijama 1A, 1B I 3ZBOG RADOVA U SUSTJEPANU IZMJENE U PROMETOVANJU NA LINIJAMA 1A, 1B I 3

Zbog radova na cestovnoj infrastrukturi u Sustjepanu, koja će trajati od 25.04-28.04, u vremenu od 21:00 do 06:00 doći će do izmjene u trasi prometovanja na linijama 1A, 1B i liniji broj 3.

Linije 1A i 1B će u svojim polacima iz Mokošice prometovati do Sustjepana pa nastavljati sljedećom rutom: Jadranska cesta - Nuncijata - Ilijina glavica - Ulica Pera Bakića - Ulica Vladimira Nazora - Vukovarska ulica - Grawe - Pile. Polasci u pravcu Mokošice odvijat će se stanrardnom trasom

LINIJA BR 3 U vremenu izvođenja radova linija broj 3 prometovati će sljedećom trasom: Nuncijata - Most dr. Franja Tuđmana - Nuncijata - Ilijina glavica - Zagrebačka ulica - Pile. Polasci prema Nuncijati odvijat će se standardnom trasom.