Sjednice nadzornog odbora


Sjednice Nadzornog odbora održane u 2019. god.
NO -1/19 održana 29. travnja 2019.
NO -2/19 održana 20. svibnja 2019.
NO -3/18 održana 06. rujna 2019.

Sjednice Nadzornog odbora održane u 2018. god.
NO -1/18 održana 11. siječnja 2018.
NO -2/18 održana 25. travnja 2018.
NO -3/18 održana 30. travnja 2018.
NO -4/18 održana 19. lipnja 2018.
NO -5/18 održana 12. studenog 2018.
NO -6/18 održana 27. prosinca 2018.