Vukovarska ulica II. faza radovaObavještavamo cijenjene korisnike naših usluga, da će od četvrtka 15.11.2018. godine, a zbog zatvaranja dijela Vukovarske ulice, doć do promjena u prometovanju autobusnih linija.

Linije u gradskom i prigradskom prometu, prometovat će kako slijedi:

o linije 1A, 1B i 1C u smjeru Mokošice će prometovati trasom: Pile, Boninovo, ul. Iva Vojnovića, ul. Od svetog Mihajla, Batala, Tommy, Kantafig, Sustjepan, Komolac, Mokošica;
o linija broj 2 će u smjeru Gorice prometovati Pile, Boninovo, ul. Iva Vojnovića, ul. Od svetog Mihajla, Batala, Tommy, uz Batalu, Opća bolnica, Gorica;
o linija broj 2A u smjeru Glavice Babin Kuka će prometovati trasom: Pile, Boninovo, ul. Iva Vojnovića, ul. Od svetog Mihajla, Batala, Tommy, istezalište Batala, INA Orsan, Pošta Lapad, Solitudo, Glavica Babin Kuka;
o linija broj 3 u smjeru Nuncijate će prometovati trasom: Pile, Boninovo, ul. Iva Vojnovića, ul. Od svetog Mihajla, Batala, Tommy, Autobusni kolodvor, ul. Andrije Hebranga, Ilijina glavica, Nuncijata;
o linija broj 3A u smjeru Nuncijate će prometovati trasom: Pile, Boninovo, ul. Iva Vojnovića, ul. Od svetog Mihajla, Batala, Tommy, Sustjepan, Kantafig, Nuncijata;
o linija broj 6 u smjeru Babin Kuka će prometovati trasom: Pile, Boninovo, ul. Iva Vojnovića, ul. Od svetog Mihajla, Batala, Tommy, istezalište Batala, INA Orsan, Pošta Lapad, Babin Kuk;
o linija broj 7 u smjeru Kantafiga će prometovati trasom: Babin Kuk, Pošta Lapad, Opća bolnica, ul. Od svetog Mihajla, Batala, Tommy, Autobusni kolodvor;
o linija broj 8 u smjeru Gruža će prometovati trasom: Viktorija, Pile, Boninovo, ul. Iva Vojnovića, ul. Od svetog Mihajla, Batala, Tommy, Autobusni kolodvor, ul. Andrije Hebranga, Zagrebačka ulica, Viktorija;
o linija broj 9 u smjeru Opće bolnice će prometovati trasom: Pile, Boninovo, ul. Iva Vojnovića, ul. Od svetog Mihajla, Batala, Tommy, istezalište Batala, INA Orsan, Pošta Lapad, Opća bolnica;
o linije iz smjera Župe, Konavala i Primorja, prometovati će do Ilijine glavice, te ulicom A.Hebranga do Autobusnog kolodvora.

Želimo napomenuti kako će se linije 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 3, 3A, 6 i 8 polascima s Pila u ul. Iva Vojnovića zaustavljati samo na stanici Kuneji.