Godišnje karte



Obavještavaju se osobe starije od 65. godine života s prebivalištem na području grada Dubrovnika kao i svi ostali korisnici koji su obuhvaćeni Mjerama socijalnog programa grada Dubrovnika za 2022. godinu kako će se od dana 28. veljače 2022. godine započeti sa produžavanjem povlaštenih godišnjih karata za 2022. godinu.

a) godišnje karte za osobe starije od 65. godina života (plavi pokazi) moći će se produžiti na svim prodajnim mjestima (šalterima) Libertas-a d.o.o.
b) godišnje karte za članove raznih udruga osoba s invaliditetom, članove udruga koje se bave socijalno-humanitarnom djelatnošću, članove uže obitelji poginulih branitelja i civila iz Domovinskog rata, vojne i civilne invalide iz Domovinskog rata, dobrovoljne darivatelje krvi, volontere u socijalno humanitarnim udrugama itd. moći će se produžiti samo na šalteru Grawe, temeljem ovjerenih popisa od strane nadležnog Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo grada Dubrovnika.

Svi korisnici su dužni prilikom ostvarivanja prava na povlaštenu kartu predočiti ovlaštenoj osobi (službeniku/ci) osobnu iskaznicu kao dokaz prebivališta na području grada Dubrovnika.

Navedene godišnje karte su besplatne za korisnike (obvezu plaćanja preuzima Grad Dubrovnik), dok se nova iskaznica (izrada karte) naplaćuje od korisnika sukladno Cjeniku usluga u iznosu od 20,00 kuna.

Kako bi se osigurao dovoljan vremenski period za produživanje godišnjih pokaza, lanjski pokazi će se moći koristiti do 08.03.2022. godine

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.