Impressum

O NAMA


 

Libertas-Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, registrirano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku, sa sjedištem u Komolcu, na adresi Ogarići 12.

Društvo je pravni slijednik javnog poduzeća „Libertas“ d.o.o. za prijevoz putnika upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu br. reg. ul. I-367.

Skraćeni naziv glasi: LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.

Temeljni kapital Društva je 31.395.000,00 kuna.

OIB: 36411681446

IBAN: HR0424070001100005783