16

Dubrovnik-Plat

Prometuje redovno
 • 05:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:50
 • 10:45
 • 11:45
 • 12:30
 • 13:25
 • 14:15
 • 14:45
 • 15:15
 • 15:45
 • 16:15
 • 16:45
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:15

-
Prometuje preko Zone
-
Prometuje preko Mljekare
-
Ne prometuje nedjeljom i blagdanom
-
Prometuje do Srebrenog
 • 05:55
 • 07:00
 • 09:00
 • 09:45
 • 10:30
 • 11:30
 • 12:30
 • 13:05
 • 17:00
 • 18:35

-
Prometuje preko Zone
-
Prometuje preko Mljekare
-
Ne prometuje nedjeljom i blagdanom
icon warning
VOZNI RED JE PODLOŽAN PROMJENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE!