EU fondovi

NABAVA NOVIH AUTOBUSA ZA LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o. (KK.07.4.2.29.0008)

icon eu

OPIS PROJEKTA: Prijavitelj projekta je Libertas - Dubrovnik d.o.o., a cilj projekta je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima nabavom 18 novih autobusa. Provedbom projekta će se riješiti ključni problem zastarjelog voznog parka društva Libertas - Dubrovnik d.o.o., čiji sadašnji vozni park karakterizira veliki broj prijeđenih kilometara i visoka prosječna starost vozila koja se koriste u pružanju javne usluge na području Grada Dubrovnika i dijela Dubrovačko – neretvanske županije. Vozni park Društva karakterizira i velik broj autobusa čiji motori zadovoljavaju EURO 2 i EURO 3 normu, što negativno utječe na okoliš.

CILJ PROJEKTA: Nabavom novih autobusa će se unaprijediti kvaliteta javnog prijevoza građana na području potpisnika Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu, a što će pozitivno utjecati na kvalitetnu i sigurnu uslugu prijevoza. Projektom je planirana zamjena 18 starijih dizel autobusa, EURO norme 0, 2 i 3 za 18 novih autobusa EURO norme 6.

Ukupna vrijednost projekta: 42.152.750,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 28.500.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 28.05.2021.– 31.12.2023.

Kontakt osoba:
Ante Vojvodić, dipl. oec.
e-mail: ante.vojvodic@libertasdubrovnik.comViše informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program - Konkurentnost i kohezija

icon calendar 28.05.2021.