Libertas

Novo ruho Libertasa

Kako bi se što više približio svojim postojećim korisnicima i onima koji će to tek postati, Libertas Dubrovnik je ovih dana predstavio svoju novu,osvježenu internetsku stranicu. Osmišljena kako bi korisnicima usluge Libertas bile još dostupnije,jednostavnije i preglednije, nova stranica, osim suvremenog dizajna i inovativnih grafičkih rješenja, nudi sve servisne informacije u dvojezičnom formatu prilagođeno svim zaslonima i uređajima.
Posebno vrijedi istaknuti novo sučelje za izradu mjesečnih karata koje je do sada bilo jedno od najposjećenijih lokacija na stranici.
Iako se ovo čini kao "malen korak za čovječanstvo", dosad u Libertasu on nije napravljen.
Time se Libertas nastoji prilagoditi svakodnevnim mijenama i brzom tehnološkom razvoju te svojim korisnicima biti još funkcionalniji i dostupniji.

icon calendar 04.07.2022.