Libertas

Informacije korisnicima - linija broj 10

Poštovani korisnici, 
u cilju pravovremenog informiranja javnosti, dana 24.09.2023, krećući se cestom koja spaja Cavtat sa državnom cestom D8, prilikom nailaska na oštećeni šaht, koji nije bio ni propisno označen, došlo je do značajnog oštećenja podvozja na zglobnom autobusu koji prometuju na liniji broj 10.  
Vozilo je izvan prometa, ali ne ometa odvijanje redovnog prometa.

icon calendar 25.09.2023.