Libertas

Zbog izvođenja radova izmjene na liniji 25

Poštovani korisnici, 
Zbog izvođenja radova na lokalnoj cesti 69057 (Konavle), koji će trajati od 09.10 2023 – 14.10.2023., Libertas Dubrovnik primoran je preusmjeriti trasu kretanja linije 25. 

Nova trasa kretanja ove linije je Vodovađa-Bani-Gunjina- državna cesta D8-Gruda-Dunave-Dubravka i dalje prema Dubrovniku. Vrijeme polaska, za vrijeme izvođenja radova, biti će 15 minuta prije polaska koji je naznačen u Redu vožnje. Prilikom kretnja iz Dubrovnika, linija će se kretati izmijenjenom trasom. 
Izmjene uključuju i školski prijevoz.

icon calendar 06.10.2023.