Libertas

Statistički podaci o korištenju LibertasApp i učeničkim pokazima 

Statistički podaci o korištenju LibertasApp i učeničkim pokazima 

Poštovani, 

tijekom rujna kao početka nove školske godine prikupljeni, uneseni u sustav i obrađeni su podaci 8794 učenika, a izrađeno je 4099 novih učeničkih pokaza.  Efikasnost cijelog procesa je značajno poboljšana od lanjskog uvođenja novog sustava. 

Nadalje, naša aplikacija LibertasApp dosad je preuzeta 11.700 puta, od čega 10.100 puta na uređaje na Android platformi dok je na uređajima iOS aplikacija skinuta 1600 puta.
Dodatno, prosječan broj korisnika aplikacije je preko tisuću korisnika po svakom danu. 

Libertas nastavlja modernizaciju kroz informatizaciju i pojednostavljivanje procesa koji korisnicima olakšavaju korištenje naših usluga i čine ih dostupnijim.

icon calendar 11.10.2023.