Radno vrijeme šaltera - Dan antifašističke borbeSutra 22.06. (Dan antifašističke borbe) rade šalteri:

Šalter Pile od 07-20 sati,
šalter Lapad (od 07:30 do 14:00 sati)
i šalter Žičara od 08:00 do 15:00 sati.

Ostali šalteri ne rade.