3

Nuncijata-Pile

Prometuje redovno
 • 05:30
 • 06:20
 • 07:20
 • 08:15
 • 08:45
 • 09:15
 • 09:45
 • 10:15
 • 11:10
 • 12:00
 • 12:45
 • 13:15
 • 13:45
 • 14:15
 • 14:45
 • 15:15
 • 15:45
 • 16:15
 • 16:45
 • 17:15
 • 17:45
 • 18:15
 • 18:45
 • 19:20
 • 20:10
 • 21:00
 • 21:50
 • 23:05
 • 23:50
 • 00:55

POLASCI SA STANICE PILE cca +15 min

-
Ne prometuje nedjeljom i blagdanom
 • 05:45
 • 01:10

Prvi i zadnji polazak sa stanice Pile
icon warning
VOZNI RED JE PODLOŽAN PROMJENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE!