17

Bosanka-Pile

Prometuje redovno
 • 07:15
 • 11:00
 • 12:05
 • 13:05
 • 14:05
 • 15:15
 • 17:10
 • 19:00
 • 20:00
 • 10:30
 • 11:40
 • 12:35
 • 13:35
 • 14:35
 • 16:35
 • 18:30
 • 19:30
 • 20:30
 • 8:30

Linija ne prometuje nedjeljom i blagdanom
 • 11:00

Linija ne prometuje nedjeljom i blagdanom
icon warning
VOZNI RED JE PODLOŽAN PROMJENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE!